درباره پتریکور

جادوی نویسندگی همین است. تاثیر نوشته‌هایت هزار برابر خودت می‌شوند و جرقه می‌زنند و می‌درخشند و کیلومترها آن طرف تر فرود می‌آیند و توجه کسی را برای ثانیه‌ای از آنچه که در اطرافش می‌گذرد، جلب می‌کنند و دوباره پرواز می‌کنند و دوباره و دوباره. البته اگر تکنولوژی به داد ما نمی‌رسید، شاید باید می‌ماندیم و می‌مُردیم و روزگار دیگری کسی که به دنبال گنج می‌گشت، دستش به ورق پاره‌هایمان می‌رسید. (اگر ادبیات تا آن زمان زنده مانده باشد و مردم برای صرفه‌جویی در وقت از طریق کد با هم حرف نزنند) آن‌وقت شاید چیزی از این کاغذها سر درمی آورد و می‌فهمید که روزی روزگاری بوده است که مردی دستش را در دست همسرش گذاشته و با هم قول داده اند که نقش خود را در این جهان ایفا کنند و دیواری هر چند کوچک هر چند کوتاه را به رنگی که می خواهند در بیاورند. این شده است که دست به قلم می‌شوند و می‌نویسند و انتهایی ندارد این داستان. همین است. مثل زندگی تمام آدم‌ها که خودشان فکر می‌کنند همین است و آن همین هم پر است اتفاقاً از داستان‌های پر رمز و رازی که هیچ‌وقت هیچ‌کس نمی خواندشان. ما ابتدا دو نفر بودیم. ادبیات و سینما دوست داشتیم و کارمان را در تهران شروع کردیم. شهری که به اندازه‌ی سینما و ادبیات دوستش داریم. مشتاقانه دست همکاری شما را می‌فشاریم و تا وقتی هوای تهران را نفس می‌کشیم، انواع راه‌های ارتباط با ما این است که در زیر می آید.