زیر تیغ

0
سانسور

در سال ۱۹۳۳ حکومت موسولینی با اعلام این مسئله که محصولات سینمای آمریکا تنها برای خنداندن طبقه مرفه و بی درد جامعه تهیه می شوند، خندیدن به شوخی های فیلم «سوپ اردک» برادران مارکس را برای تماشاگران ایتالیایی، ممنوع اعلام کرد.
در همین سال با ورود صدا به سینمای صامت و رد و بدل شدن برخی الفاظ نامناسب بین ستارگان روی پرده، نهضت تهذیب و پالایش سینما به طور جدی جان گرفت و جنبشی که از سوی کلیسای کاتولیک رم حمایت می شد با تشکیل گروهی به نام «لژیون نجابت» فعالیت خود را برای پاک سازی سینما آغاز کرد.

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید