پروژه نجات

0
فون تریر

صد سال بعد از آنکه برادران لومیر در مارس ۱۸۹۵ اولین فیلم خود را برای عده ی معدودی نمایش دادند، همایشی در پاریس با عنوان سینما در آستانه ورود به سده دوم برگزار شد. در یکی از جلسات بحث و گفت و گو، لارس فون تریر روی صحنه رفت و به نمایندگی از گروه «دگما ۹۵» مانیفست این گروه را که خود به همراه توماس وینتربرگ امضا کرده بودند، خواند و بعد از آن جزوات قرمز رنگ حاوی مانیفست را به میان جمعیت پرتاب کرد و سالن را ترک کرد و رفت…سینما آن روز ثبت کرد که سایه ی رنگِ قرمزِ مانیفست ها از جهان پاک نشده است.

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید