Home tofangist-min tofangist-min

tofangist-min

میان تو و چشمانم تفنگی است

دریا

tofangist-min