پادکست

پادکست دوم: و در پایان دریا بود

متن و صدا: بیتا جلیلی گاهی باید همه چیز را رها کرد. این جمله را بارها با خود گفته بود. از وقتی در این بیکران...

پادکست اول: رستگاری در هفت دقیقه

متن و صدا: بیتا جلیلی امروز آخرین روز دسامبر است. استراسبورگ...شهر بازاهای کریسمس و شراب های داغ و بابانول های بی پروا که کاج های...

تبلیغات