Home Lee Chang-dong Lee Chang-dong

Lee Chang-dong

مصاحبه با لی چانگ دونگ کارگردان فیلم سوختن
Jeon Jong-seo in Burning