Home Dick-Tracy Dick-Tracy

Dick-Tracy

مدونا در فیلم دیک تریسی (1990)
almodovar-pedro-madonna
Warren Beatty