از روزمرگی ها: آقای سرنوشت

من به سرنوشت ایمان دارم. وقتی دست جادویی اش را تا انتهای آرزوهایت فرو می برد و دقیقا آن یکی که همه ی دیگر...

پادکست دوم: و در پایان دریا بود

متن و صدا: بیتا جلیلی گاهی باید همه چیز را رها کرد. این جمله را بارها با خود گفته بود. از وقتی در این بیکران...

پادکست اول: رستگاری در هفت دقیقه

متن و صدا: بیتا جلیلی امروز آخرین روز دسامبر است. استراسبورگ...شهر بازاهای کریسمس و شراب های داغ و بابانول های بی پروا که کاج های...

Popular