نتایج تگ ها:

ادبیات پتریکور

داستان کوتاه: آن مرد، زیر باران

مردی زیر باران قدم می‌زند و موز می‌خورد. از کجا می‌آید. به کجا می‌رود. چرا موز می‌خورد. چقدر تند باران می‌بارد. مرد موز را...