نتایج تگ ها:

اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر

برشی از فیلم اشکان،انگشتر متبرک و چند داستان دیگر

گروتسک، نمایش وضعیت مضحک و در تناقض با وضعیت عادی است. در واقع این عدم تناسب است که در گروتسک طنز می‌آفریند. گروتسک می‌تواند...