نتایج تگ ها:

بهرام صادقی

داستان کوتاه: آوازی غمناک برای يك شب بی مهتاب

بهرام صادقي (1363-1315) يكي از بزرگترین داستان نويسان صاحب سبك و برجسته ي معاصر ايران است كه در دوراني كه كمتر كسي در ايران،...