نتایج تگ ها:

مستند برگمان

معرفی فیلم مستند برگمان: یک سال در زندگی (2018)

یکی از شاخص‌ترین خاطرات دوران کودکی‌ام، نیاز شدیدی بود که به نمایش دستاوردهایم داشتم: مهارت در طراحی، زدن توپ به دیوار، نخستین حرکاتم در...