نتایج تگ ها:

ناتالی پورتمن

فیلم کوتاه True (حقیقی)

https://pettrichor.com/wp-content/uploads/2017/09/True_2004.mp4 فیلم کوتاه (حقیقی) True 2004 با بازی ناتالی پورتمن کارگردان: تام تیکور زیرنویس فارسی اختصاصی پتریکور مدت زمان: 7 دقیقه این فیلم دو سال بعد از ساخت به عنوان...