نتایج تگ ها:

هانا و خواهرانش

خدا، دین، معنا، مرگ در سینمای وودی آلن

وودی آلن همیشه چهره‌ای مناقشه‌برانگیز بوده است. عده‌ای مثل وینسنت‌ کانبی در همه حال او را به عنوان مهم‌ترین کارگردانِ کمدیِ آمریکا ستایش کرده‌اند،...