نتایج تگ ها:

Le Boucher

قصاب (Le Boucher 1970): کلود شابرول

در طول سال‌ها فيلمسازان ماهر و خبره‌اي بوده‌اند که هرگز خود را به کرسي ننشانده‌اند ولي چنان کارنامه پرباری بر جا گذاشته‌اند که از...