نتایج تگ ها:

جان کاساوتیس

چهره ها: وقتی زنی از پله ها پایین می رود- جان کاساوتیس

قریب به سی سال از مرگ جان کاساوتیس می‌گذرد و امروز دیگر او را بسیار بیشتر از زمانی که زنده بود، می‌شناسند و ستایشش...