نتایج تگ ها:

نمایش مستخدم ماشینی

من آمده ام تا تو مُرده باشی!

هارولد پینتر نمایشنامه‌ای دارد به نام مستخدم ماشینی. دو شخصیت‌اند داخل یک اتاق به نام‌های «بن» و «گاس». کارشان این است که از طریق...