قاب چهارم: متولد سال صفر

0

هرگاه دیدی روح خدا چون کبوتری از آسمان آمد و بر کسی قرار گرفت، بدان که او همان است که به انتظارش نشسته اید.همانا اوست که مردم را با روح القدس تعمید خواهد داد.

انجیل یوحنا ۱:‏۳۲-‏۳۴

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید