قاب چهارم: متولد سال صفر

قاب چهارم: متولد سال صفر

روح القدس
Dmitri Baltermants

هرگاه ديدی روح خدا چون کبوتری از آسمان آمد و بر كسی قرار گرفت، بدان كه او همان است كه به انتظارش نشسته اید. همانا اوست كه مردم را با روح القدس تعميد خواهد داد.

انجیل یوحنا ۱:‏۳2-‏۳۴

Latest

Read More

Comments

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید

one × 5 =