قاب هفتم: سکانس مرگ

قاب هفتم: سکانس مرگ

 پدر برگمان کشیش بود اما فکر می‌کنم خودش مدام بین ایمان و ارتداد در نوسان بود. هر چه بود، به‌عنوان مسیحی به خاک سپرده شد. مراسم خاکسپاری را یک خانم کشیش در جزیره فارو برگزار کرد. این خانم کشیش همسایه‌ی برگمان بود، اما برگمان حتی یک کلمه هم با او اختلاط نکرده بود. تا اینکه یک روز تصمیم می گیرد مراسم مرگش را مهیا کند و به همین منظور سری به خانه ی کشیش می‌زند و می‌گوید انگار شما قرار است مرا دفن کنید. این طور که می گویند مراسم تدفین خیلی ساده برگزار شده، درست عکس مراسمی که برای فیلمساز آلمانی راینر ورنر فاسبیندر برگزار کردند. «اودو کر» بازیگر آلمانی که در خیلی از فیلم‌های من بازی کرده، در مراسم شرکت داشت و برایم تعریف کرد که فاسبیندر کلی نوارهای صوتی از واگنر، هیتلر و از خودش برای چنین روزی آماده کرده بوده و شرکت‌کنندگان مراسم باید دو ساعتِ تمام پای تابوت،این نوار‌ها را گوش می‌دادند. فاسبیندر حتی بعد از مرگش هم مردم را چزاند.»

از مصاحبه فون‌ تریر با روزنامه‌ی «دی ولت»، چاپ آلمان

Latest

Read More

Comments

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید

fifteen − seven =