پرونده ویژه وودی آلن: ۱- مورد عجیب آقای آلن

0
وودی آلن

مازیار اسلامی: می‌توان با این پرسش ساده شروع کرد: در کار وودی آلن در مقام نویسنده، کارگردان و بازیگر چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی وجود دارد که او را سزاوار چنین ستایش‌های بی حدوحصر می‌کند. ستایش‌هایی که ذره‌ای از آن نصیب معاصران هم سبک او از آلبرت و مل بروکس گرفته تا الین می نشد؟ البته می‌شود با این پرسش محدودتر هم شروع کرد که آلن برای مخاطبان ایرانی دارای چه جاذبه‌های فرهنگی و سینمایی است که نامش در مقام هنرمندی چندساحتی (نویسنده، کارگردان، بازیگر و البته در کنار همه اینها روشنفکر) چنین شوق آفرین است. پاسخ به این پرسش‌ها البته تا حدود زیادی حاصل تجربیات مشترک نگارنده در زمانی نه چندان دور با علاقه‌مندان همیشگی و ستایشگران آلن است و البته تا حدودی دیگر نیز به رویکرد انتقادی معاصر به آلن. بیش از یک دهه است که از مقام آلن در غرب ارزش‌زدایی شده است؛ دیگر آن توجه مملو از ستایش و تحسین دهه‌ی ۱۹۸۰ نثار او نمی شود. اما مسئله اینجا است که «بادهای غربی» همیشه با تاخیرهایی چند ده ساله به اینجا می‌رسند و گاه البته هیچ‌گاه نمی رسند. همین‌جا هم روشن کنم که این مقاله محصول برآیند بازبینی فیلم‌های مهم آلن در بحبوحه‌ی وزش همان «بادهای غربی» است. دست کم خود من دوازده سال پیش، یکی از نخستین مترجمان داستان‌های آلن به فارسی بوده‌ام، آن هم به نیت بزرگداشت مقام روشنفکری آلن، در زمانه‌ای که دربه‌در دنبال یک فیلمساز روشنفکر قابل اتکا می‌گشتیم و آلن البته تنها جنس موجود در بازار بود. از فلسفه حرف می‌زد، به سینمای اروپا عشق می‌ورزید، فیلم‌های سکولار می‌ساخت، داستان می‌نوشت، زندگی شخصی پر از تلاطم و پرمسئله ای داشت، کلبی مسلک بود… آلن خودِ جنس بود، چون همه فانتزی‌های روشنفکرانه‌ی ما را در آن سن و سال محقق می‌کرد. کدام سینماگر روشنفکری می توانست چنین دمِ مسیحایی داشته باشد! اما هم اینک چه؟ با وزش بادها دیوارها فروریخته‌اند، پرده ها کنار رفته اند و آلن دست کم آنچنان که خود همیشه وانمود می‌کرد قصد دارد همه چیز را نشان دهد، در برابرمان است: عریان و آشکار.
غالب دوستداران آلن، به این دلیل شیفته‌ی پرسونای کمیک آلن اند، چون مایلند و دوست دارند خود را شبیه به این پرسونا ببینند. کمتر فیلمسازی است که توانسته باشد در میان دوستدارانش چنین حجم و بعدی از همذات پنداری را برانگیخته باشد. اما پرسش اصلی این است که چگونه پرسونایی که تحقق ضعف‌ها و کاستی‌های بشری است می‌تواند چنین همذات پنداری گسترده‌ای را برانگیزد؟ آلن توانست ضعف ها و کاستی های فردی‌اش را والاسازی کند. آلن فیزیک و ظاهر نامناسب، عقده‌های سرکوب شده، فقدان اعتمادبه‌نفس و ناتوانی جنسی‌اش را به ثقل ایجاد رابطه‌ی سنتی میان ستاره – مخاطب تبدیل کرد. آنچه در فیلم‌های آلن می‌بینیم جدا از لفاظی‌های بانمک در باب تمام امور، نوعی تملق و ستایش در بابِ خود (ego)هایِ تک تک ماست. ما همه مستعدیم که فکر کنیم حق با ماست و آلن گشاده دستانه و سخاوتمندانه این امکان را در اختیارمان می گذارد.
آلن شکست‌ها و ناکامی‌ها را متوجه بیرون می‌کند و در نتیجه این احساس امنیتِ خاطر را در مخاطب سطح بالایش برمی‌انگیزد که دیدید حق با ماست. آثارِ آلن نوعی خودشیفتگی مرموز را در مخاطب زنده می‌کند که حاصلش نادیده انگاشتن بیرون و هرگونه جریان اجتماعی است و البته این کشش ساده لوحانه که بهتر است جهان، خود را با ما منطبق کند. هنر آلن در این است که ضعف‌ها و سستی‌های مخاطبِ سطح بالایش را والاسازی می‌کند؛ ما به میانجیِ آلن می‌توانیم تمامی کاستی‌ها و ضعف‌های روانی‌مان را همچون ابژه‌های والایی که جامعه قادر به درک‌شان نیست ستایش کنیم، نوعی خودشیفتگیِ ساده لوحانه که پرسونای آلن آن را به بهترین وجه در طول این چند دهه پرورانده است و در نتیجه همذات پنداری مخاطبِ سطح بالایش را منجر شده است.
اینجا است که شمایل آلن گره سفت و سختی با فرهنگ روانشناسانه‌ی آمریکایی می‌خورد، فرهنگی که ذاتاً خودشیفته است و بوالهوس. آلن ظاهراً با شهامتی مثال زدنی اعترافات و خودافشاگری‌هایش را در قالب فیلم می‌ریزد. قصدش ظاهراً نقد فضای ریاکارانه‌ی نمایش است، اما خودش نیز بخشی از این فضای ریاکارانه است. مثلاً به بهانه اینکه باید در باشگاه شبانه، کلارینت بزند در مراسم اسکار حاضر نشد تا جایزه اش را بگیرد؛ اما همین ژست نمایشی او باعث شده است تا اگر همه ما تنها یک خاطره از مراسم اسکار در ذهن داشته باشیم، همانا غیبت آلن در آن مراسم باشد. بله، آلن همیشه در حال اعتراف است و خودافشاگری، اینکه ظاهر نامناسبی دارد، از مرگ می‌ترسد، سینمای آمریکا در حد سینمای اروپا نیست، دارای ناتوانی است، دیگر به هیچ ایسمی اعتقاد ندارد و غیره و البته تمامی این اعترافات فیلمیک و شفاهی‌اش را با همان ژست نمایشی‌ای عرضه می کند که ستارگان مشهور در برنامه خانم اپرا وینفری انجام می‌دهند: اعتراف بریتنی اسپیرز در برنامه وینفری که هنوز آفتاب مهتاب ندیده است، یا مثلاً چارلیز ترون دال بر اینکه پدرش در نوجوانی نسبت به او سوءنیت داشته یا اعتراف میک جاگر مبنی بر اینکه در اوایل دهه هفتاد با اریک کلاپتن سروسری داشته است.
اعترافات و خودافشاگری‌های آلن هم از قماش همین فخرفروشی های جهان ستاره‌هاست، اگرچه ممکن است قرائت‌های ساده لوحانه آن را صداقت و اعتراف از نوع سنت آگوستین قلمداد کند اما همه‌ی اینها در راستای همان روانشناسانه شدن افراطیِ فرهنگ آمریکایی است، اینکه عرصه نمادین از ما چه می‌خواهد و یا چه تصویری از ما را می‌پسندد و ما هم همان را برایش بازتولید کنیم. اینکه همان چارچوب و قابی را که عرصه نمادین می‌خواهد تا ما را درون آن تماشا کند، خود ما برایش بسازیم و آلن این قاب را در طول این سال ها خود با دقت برای مخاطب سطح بالایش ساخته است: بله من ضعف ها و عقده‌های فراوانی دارم، از مرگ می‌ترسم، با دختر خوانده‌ام سر و سِر داشته‌ام، از کسب لذت ناتوانم، در برابر استادان بزرگ سینما فیلمساز مهمی نیستم و… اما همه اینها تداوم همان پرسونایی است که آلن در فیلم‌هایش ساخته است، همان «رز ارغوانی»ای است که از پرده بیرون آمده و تکرارش برای مخاطب سطح بالای کمابیش درگیرِ ضعف‌ها و ناکامی‌های زندگی شخصی‌اش، تسلی بخش است. کیفیت اتوبیوگرافیک غالبِ فیلم های آلن نیز در همین خودشیفتگی او ریشه دارد.
آلن قادر نیست میان خود و پرسونای کمیکش فاصله بگذارد، وودی فیلم هایش آینه‌ای از تمایلات و مکنونات آلن است. آلن در مقام فیلمساز آنقدر به شخصیت وودی نزدیک می‌شود که با آن یکی می‌شود. وظیفه او اغوا کردن تماشاگر است تا در آشفتگی ها و تزلزل های او سهیم شود، بی آنکه تماشاگر قادر باشد راه حل یا حتی موضعی نسبت به این کاستی های شخصیتی پیدا کند. در حالی که برعکس، نابغه ای مثل ژاک تاتی یا حتی جری لوئیس، همیشه فاصله دیالکتیکی شان با پرسونای کمیک شان را حفظ می کردند. لوئیس و تاتی در مقام هنرمند در یک سوی خیابان و پرسونای کمیک شان در سوی دیگر خیابان قدم می زنند بدین ترتیب هم خودشان و هم تماشاگر چشم انداز و فاصله ای انتقادی با آنها پیدا می کرد در حالی که آلن همواره به آن سوی خیابان می رود تا با پرسونای کمیک اش همراه و هم قدم شود.
درخصوص فیلم ها، اوضاع به مراتب بدتر است و اعتراف آلن مبنی بر اینکه از روی دست بزرگانی مثل فلینی، برگمان، بونوئل و دیگران می نویسد این حقیقت را که او به هر حال فیلمساز اصیلی نیست کتمان نمی کند. مجموعه برگمانی آلن شامل فیلم هایی است که عموماً «سون نیکویست»، فیلم بردار فیلم های برگمان به قصد تکرار آن حسِ بی روح، سرد و یخ زده روشنفکرانه ی او در آن مشارکت داشته است. اما پرسش اصلی این است که نیویورکِ گرم و سرزنده چه دخلی به فضای منجمد و بی روح اسکاندیناوی فیلم های برگمان دارد. این گونه است که «صحنه های داخلی» آلن تکرار ملال آور «فریادها و نجواها» می شود؛ «کمدی شب نیمه تابستان»، تکرار «لبخندهای یک شب تابستانی» برگمان و «زنی دیگر» نیز شکل روانشناسی شده‌ی «توت فرنگی های وحشی». البته نمونه هایی مثل «سپتامبر» هم موجود است که ترکیبی از چند فیلم برگمان است یا مثلاً صحنه آغازین «هانا و خواهرانش» که تکرار موبه موی «مصائب آنا» است. ردیف کردن این شباهت ها کار ملال آوری است. اما درخصوص فلینی اوضاع اندکی مضحک تر است. اینجا دیگر از فیلمبردار فلینی هم خبری نیست تا اندکی از روح فیلم های استاد را به فیلم های آلن تزریق کند.
«هشت ونیم» می شود «خاطرات استارداست»، «آمارکورد» می شود «روزهای رادیو» و جالب تر اینکه اپیزود فلینی در مجموعه بوکاچو ۷۰ تبدیل می شود به اپیزود «عقده‌ی اودیپ» آلن در مجموعه داستان‌های نیویورکی.

پی نوشت ها:
۱- درخصوص سبک نویسندگی، آلن به سنتی از مطایبه نویسان یهودی وابسته است که سرسلسله آنها گروچو مارکس کبیر است. البته آلن همیشه از دین خود به گروچو مارکس و جیمز تربر یاد کرده است. اما منتقدان از تاثیرپذیری آشکار او از مطایبه نویسانِ کمتر شناخته شده ای مثل رابرت بنچلی، جورج اس کافمن و اس جی پرلمان نیز یاد کرده اند. با این حال نکته مهم درخصوص آلن توانایی او در خلق موقعیت ها و شخصیت های متعدد در دل داستانی است که نقاط اوج و فرود چندانی ندارد.
۲- درخصوص کیفیت اتوبیوگرافیک فیلم های آلن تحقیقات فراوانی انجام شده است. در غالب اوقات پرسونای فیلمی که خود آلن در مقام فیلمساز بازنمایی می کند، خود وودی آلن در مقام بازیگر است و گاه در غیاب او این وظیفه به بازیگران زن او مثل میا فارو و دایان وست محول شده است.

بیشتر بخوانید: پرونده‌ی ویژه، مقاله‌ی دوم- خدا، دین، معنا، مرگ در سینمای آلن


منبع: روزنامه شرق/ شهریور ۹۴

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید