ویدیو: اسلاوی ژیژک و تمایز بین نازیسم و استالینیسم

0

ترجمه و زیرنویس: مجله فرهنگی هنری پتریکور

وقتی‌که یک رهبر فاشیست پس از پایان سخنانش تشویق می‌شود، فقط می‌ایستد و تماشا می‌کند؛ اما یک رهبر استالینیست همیشه با تشویق‌ها همراه می‌شود. این از جایگاهِ سوبژکتیو کاملاً متفاوتی خبر می‌دهد. پیام رهبر استالینیست این است که من یکی از شما هستم، این تشویق‌ها برای من نیست و ما همه در خدمت یک هدف هستیم. اما این موضوع در نازیسم معنایی ندارد. این جزییات ممکن است در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر بیاید؛ اما این برای من خوانش صحیح به سبک فروید است که از طریق این‌گونه جزئیات پیش بروید تا بتوانید ویژگی‌های اخلاق جهانی را در انتزاعی‌ترین و دقیق‌ترین حالت آن ببینید…

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید