یک صحنه…یک تئاتر (ویتسک)

0

ویتسکِ رضا ثروتی داستان مرد فقیری است که تنها انگیزه اش را برای زندگی کردن به دست آوردن مایحتاجی برای همسرش می‎داند. او که عاشقانه همسر و فرزندش را دوست دارد با خیانت همسرش مواجه شده و از آن پس همه هستی و پدیده‎های اطرافش را رو به زوال و نابودی می‎بیند. ترس‎های او که قالبی برگرفته از دنیای کابوس گونه‌اش دارد، در ذهن وی به شکل مفاهیمی چون آخرالزمان، فراماسونری (تشکلهای زیرزمینی و اسرارآمیز) و جهان‎های موازی نمایان می‎شود.
نویسنده، طراح و کارگردان: رضا ثروتی
: مرتضی اسماعیل کاشی، ماکان اشگواری، ، پانته آ پناهی ها، اصغر پیران، شهرام حقیقت دوست، رضا سجادی، مهدی کوشکی، آریا مظلوم زاده
صحنه ای از این تئاتر دوست داشتنی را با هم می بینیم:

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید