یک صحنه…یک تئاتر (ویتسک)

یک صحنه…یک تئاتر (ویتسک)

ویتسکِ رضا ثروتی داستان مرد فقیری است که تنها انگیزه‌اش را برای زندگی کردن به دست آوردن مایحتاجی برای همسرش می‎داند. او که عاشقانه همسر و فرزندش را دوست دارد با خیانت همسرش مواجه شده و از آن پس همه هستی و پدیده‎های اطرافش را رو به زوال و نابودی می‎بیند. ترس‎های او که قالبی برگرفته از دنیای کابوس‌گونه‌اش دارد، در ذهن وی به شکل مفاهیمی چون آخرالزمان، فراماسونری (تشکل‌های زیرزمینی و اسرارآمیز) و جهان‌های موازی نمایان می‎شود.

نویسنده، طراح و کارگردان: رضا ثروتی
: مرتضی اسماعیل کاشی، ماکان اشگواری، ، پانته آ پناهی ها، اصغر پیران، شهرام حقیقت دوست، رضا سجادی، مهدی کوشکی، آریا مظلوم زاده

Latest

Read More

Comments

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید

5 × 3 =